C# Access Veritabanı İle Demirbaş Takip Programı | Kazım ŞİMŞEK

C# Access Veritabanı İle Demirbaş Takip Programı

Access veritabanı ve C# programının birlikte kullanılarak yapılmış olan Demirbaş Takip Programı. Program ile herhangi bir kurum yada kuruluşun demirbaşlarının takibi kolaylıkla yapılmaktadır. Tek yapılması gereken orada bulunan demirbaş bilgilerini programa yüklemektir. Sonradan ise gerektiği durumlarda kayıtlar üzerinde arama, silme, güncelleme, yeni kayıt ekleme gibi işlemlerin tamamı yapılabilmektedir.

Bu programla:
– Demirbaş Listeleme
– Demirbaş Arama
– Demirbaş Silme
– Demirbaş Ekleme
– Demirbaş Güncelleme

işlemlerinin tamamı yapılmaktadır.

Programın çalışır hali aşağıdaki resimde görülmektedir.

Programın C# Kodları:

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Windows.Forms;
using System.Data.OleDb; //Acces bağlantı dosyaları

namespace demirbas2
{
  public partial class Form1 : Form
  {

    //Veri Tabanı Değişkenlerini Tanımlama Bölümü
    OleDbConnection baglanti = new OleDbConnection("Provider=Microsoft.ACE.OLEDB.12.0;Data Source=demirbas.accdb");
    OleDbCommand komut = new OleDbCommand();
    OleDbDataAdapter adtr = new OleDbDataAdapter();
    DataSet ds = new DataSet();
    public Form1()
    {
      InitializeComponent();
    }
    //DataGridWiev de kayıtları listeleme bölümü
    void listele()
    {
      baglanti.Open();
      OleDbDataAdapter adtr = new OleDbDataAdapter("Select * from demirbas", baglanti);
      adtr.Fill(ds, "demirbas");
      dataGridView1.DataSource = ds.Tables["demirbas"];
      adtr.Dispose();
      baglanti.Close();
    }

    private void Form1_Load(object sender, EventArgs e)
    {
      listele();
    }

    private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
    {

      baglanti = new OleDbConnection("Provider=Microsoft.ACE.Oledb.12.0;Data Source=demirbas.accdb");
      adtr = new OleDbDataAdapter("SElect *from demirbas where s_no like '" + sno.Text + "%'", baglanti);
      ds = new DataSet();
      baglanti.Open();
      adtr.Fill(ds, "demirbas");
      dataGridView1.DataSource = ds.Tables["demirbas"];
      baglanti.Close();
    }

    private void button2_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      DialogResult c;
      c = MessageBox.Show("Silmek istediğinizden emin misiniz?", "Uyarı!", MessageBoxButtons.YesNo, MessageBoxIcon.Question);
      if (c == DialogResult.Yes)
      {
        baglanti.Open();
        komut.Connection = baglanti;
        komut.CommandText = "Delete from demirbas where s_no=" + sno.Text + "";
        komut.ExecuteNonQuery();
        komut.Dispose();
        baglanti.Close();
        ds.Clear();
        listele();
      }
    }

    private void button3_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      resim .Text = pictureBox1.ImageLocation;
      if (sno.Text != "" && urunkodu.Text != "" && urunadi.Text != "" && alankisi.Text != "" && alimtarihi.Text != "" && garantisuresi.Text != "" && durum.Text != "" && miktar.Text != "" && demirbasno.Text != "" && birimfiyati.Text != "" && resim.Text != "")
      {
        komut.Connection = baglanti;
        komut.CommandText = "Insert Into demirbas(s_no,urun_kodu,urun_adi,alan_kisi,a_tarihi,g_suresi,durum,miktar,demirbas_no,b_fiyati,resim) Values ('" + sno.Text + "','" + urunkodu.Text + "','" + urunadi.Text + "','" + alankisi.Text + "','" + alimtarihi.Text + "','" + garantisuresi.Text + "','" + durum.Text + "','" + miktar.Text + "','" + demirbasno.Text + "','" + birimfiyati.Text + "','" + resim.Text + "')";
        baglanti.Open();
        komut.ExecuteNonQuery();
        komut.Dispose();
        baglanti.Close();
        MessageBox.Show("Kayıt Tamamlandı!");
        ds.Clear();
        listele();
      }
      else
      {
        MessageBox.Show("Boş alan geçmeyiniz!");
      }
    }

    private void button5_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      if (openFileDialog1.ShowDialog() == DialogResult.OK)
      {
        pictureBox1.ImageLocation = openFileDialog1.FileName;
        resim.Text = openFileDialog1.FileName;
      }
    }

    private void dataGridView1_CellEnter(object sender, DataGridViewCellEventArgs e)
    {
      sno.Text = dataGridView1.CurrentRow.Cells[0].Value.ToString();
      urunkodu.Text = dataGridView1.CurrentRow.Cells[1].Value.ToString();
      urunadi.Text = dataGridView1.CurrentRow.Cells[2].Value.ToString();
      alankisi.Text = dataGridView1.CurrentRow.Cells[3].Value.ToString();
      alimtarihi.Text = dataGridView1.CurrentRow.Cells[4].Value.ToString();
      garantisuresi.Text = dataGridView1.CurrentRow.Cells[5].Value.ToString();
      durum.Text = dataGridView1.CurrentRow.Cells[6].Value.ToString();
      miktar.Text = dataGridView1.CurrentRow.Cells[7].Value.ToString();
      demirbasno.Text = dataGridView1.CurrentRow.Cells[8].Value.ToString();
      birimfiyati.Text = dataGridView1.CurrentRow.Cells[9].Value.ToString();
       pictureBox1.ImageLocation = dataGridView1.CurrentRow.Cells[10].Value.ToString();
    }

    private void button4_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      komut = new OleDbCommand();
      baglanti.Open();
      komut.Connection = baglanti;
      komut.CommandText = "update demirbas set urun_kodu='" + urunkodu.Text + "', urun_adi='" + urunadi.Text + "', alan_kisi='" + alankisi.Text + "', a_tarihi='" + alimtarihi.Text + "', g_suresi='" + garantisuresi.Text + "', durum='" + durum.Text + "', miktar='" + miktar.Text + "', demirbas_no='" + demirbasno.Text + "', b_fiyati='" + birimfiyati.Text + "', resim='" + resim.Text + "' where s_no=" + sno.Text + "";
      komut.ExecuteNonQuery();
      baglanti.Close();
      ds.Clear();
      listele();
    }
  }
}

Programı indirmek için Tıklayınız

4 comments

 1. merhaba bu programın daha gelişmiş versiyonları varmı

 2. elinize sağlık siteniz çok iyi ödevim için yardımı oldu teşekkürler

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

WP-SpamFree by Pole Position Marketing

Watch Dragon ball super