C# Access Veritabanı İle Kütüphane Programı | Kazım ŞİMŞEK

C# Access Veritabanı İle Kütüphane Programı

C# Access veritabanı kullanılarak yapılmış olan Kütüphane Programı. Kütüphaneden kitap alanların kaydının yapılmasını sağlayan bir program. C# ile birlikte Access veritabanı kullanılarak yapılmış her türlü veri tabanı işlemini gerçekleştiren bir program. Kitap alan kişilerin kayıtlarını tutarak böylece kimin ne zaman hangi kitabı aldığının takibi yapılmaktadır. Program ile tüm veritabanı işlemlerini yapabilirsiniz. Kayıtları Access veritabanında tutan bir program.

Bu programla:
– Kitap Listeleme
– Kitap Arama
– Kitap Silme
– Kitap Ekleme
– Kitap Güncelleme

işlemlerinin tamamı yapılmaktadır.

Programın çalışır hali aşağıdaki resimde görülmektedir.

Programın C# Kodları:

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Windows.Forms;
using System.Data.OleDb; //Access bağlantı dosyaları

namespace Kütüphane_Performans__554
{
  public partial class Form1 : Form
  {
    OleDbConnection baglanti = new OleDbConnection("Provider=Microsoft.ACE.OLEDB.12.0;Data Source=kutuphane.accdb");
    OleDbCommand komut = new OleDbCommand();
    OleDbDataAdapter adtr = new OleDbDataAdapter();
    DataSet ds = new DataSet();

    public Form1()
    {
      InitializeComponent();
    }
    //DataGrid üzerinde kayıtları listeleme bölümü
    void listele()
    {
      baglanti.Open();
      OleDbDataAdapter adtr = new OleDbDataAdapter("Select * from kutuphane", baglanti);
      adtr.Fill(ds, "kutuphane");
      dataGridView1.DataSource = ds.Tables["kutuphane"];
      adtr.Dispose();
      baglanti.Close();
    }
    //Kayıt ekleme bölümü
    private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      resim.Text = pictureBox1.ImageLocation;
      if (s_no.Text != "" && tc.Text != "" && ad.Text != "" && soyad.Text != "" && telefon.Text != "" && u_tarihi.Text != "" && okul_no.Text != "" && sinif.Text != "" && adres.Text != "" && resim.Text != "")
      {
        komut.Connection = baglanti;
        komut.CommandText = "Insert Into kutuphane(s_no,tc,ad,soyad,telefon,u_tarihi,okul_no,sinif,adres,resim) Values ('" + s_no.Text + "','" + tc.Text + "','" + ad.Text + "','" + soyad.Text + "','" + telefon.Text + "','" + u_tarihi.Text + "','" + okul_no.Text + "','" + sinif.Text + "','" + adres.Text + "','" + resim.Text + "')";
        baglanti.Open();
        komut.ExecuteNonQuery();
        komut.Dispose();
        baglanti.Close();
        MessageBox.Show("Kayıt Tamamlandı!");
        ds.Clear();
        listele();
      }
      else
      {
        MessageBox.Show("Boş alan geçmeyiniz!");
      }
    }

    private void Form1_Load(object sender, EventArgs e)
    {
      listele();
    }
    //Kayıt silme bölümü
    private void button2_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      baglanti.Open();
      komut.Connection = baglanti;
      komut.CommandText = "Delete from kutuphane where s_no=" + s_no.Text + "";
      komut.ExecuteNonQuery();
      komut.Dispose();
      baglanti.Close();
      ds.Clear();
      listele();
    }
    //Kayıt Arama Bölümü
    private void button3_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      baglanti = new OleDbConnection("Provider=Microsoft.ACE.Oledb.12.0;Data Source=kutuphane.accdb");
      adtr = new OleDbDataAdapter("Select * from kutuphane where ad like '" + ad.Text + "%'", baglanti);
      ds = new DataSet();
      baglanti.Open();
      adtr.Fill(ds, "kutuphane");
      dataGridView1.DataSource = ds.Tables["kutuphane"];
      baglanti.Close();

    }
    //Kayıt Güncelleme Bölümü
    private void button4_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      komut = new OleDbCommand();
      baglanti.Open();
      komut.Connection = baglanti;
      komut.CommandText =" update kutuphane set tc='" + tc.Text + "', ad='" + ad.Text + "', soyad='" + soyad.Text + "', telefon='" + telefon.Text + "',u_tarihi='"+u_tarihi.Text+"',okul_no='"+okul_no.Text+"',sinif='"+sinif.Text+"',adres='"+adres.Text+"',resim='"+resim.Text+"' where s_no=" + s_no.Text + "";
      komut.ExecuteNonQuery();
      baglanti.Close();
      ds.Clear();
      listele();
    }
    //DataGrid'e Tıklayınca kayıtları Textbox'lara yazdırma bölümü
    private void dataGridView1_CellEnter(object sender, DataGridViewCellEventArgs e)
    {
      s_no.Text = dataGridView1.CurrentRow.Cells[0].Value.ToString();
      tc.Text = dataGridView1.CurrentRow.Cells[1].Value.ToString();
      ad.Text = dataGridView1.CurrentRow.Cells[2].Value.ToString();
      soyad.Text = dataGridView1.CurrentRow.Cells[3].Value.ToString();
      telefon.Text = dataGridView1.CurrentRow.Cells[4].Value.ToString();
      u_tarihi.Text = dataGridView1.CurrentRow.Cells[5].Value.ToString();
      okul_no.Text = dataGridView1.CurrentRow.Cells[6].Value.ToString();
      sinif.Text = dataGridView1.CurrentRow.Cells[7].Value.ToString();
      adres.Text = dataGridView1.CurrentRow.Cells[8].Value.ToString();
      pictureBox1.ImageLocation = dataGridView1.CurrentRow.Cells[9].Value.ToString();

    }
    //Resim Ekleme
    private void button5_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      if (openFileDialog1.ShowDialog() == DialogResult.OK)
      {
        pictureBox1.ImageLocation = openFileDialog1.FileName;
      }

    }
  }
}

Programı indirmek için Tıklayınız

3 comments

 1. Ali Özçiftci

  Abi bu projeye kitap alım, ödünç , kitap ekleme.kitap silme gibi nesneler ekleyebilirmisiniz.
  Ne olur projem var acilllllllllll…………
  ;(

  • Kardeş kitap alma kitap ekleme yada kitap silme aynı mantıkla yapılıyor. Önemli olan arama,ekleme,silme,güncelleme,listeleme. Bu beş temel özelliği bildikten sonra geriye kalan kodları kendi projene uyarlamak. Kodların hepsi bu projede mevcut. Senin projeni detaylı olarak bilmediğim için ancak bu kadar yardımcı olabiliyorum. Biraz da sen dene. Emin ol başaracaksın 🙂

   • Ali Özçiftci

    Verdiğin bilgi için teşekkürler…
    Benim projem de Kütüphane kullanıcı kayıt ve kitap kayıt programııydı …
    Verdiğin kodla projemden 100 alacağım

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

WP-SpamFree by Pole Position Marketing

Watch Dragon ball super