Kazım ŞİMŞEK | Web Tasarımı ve Programlama - Page 20

Ms Dos Md (MkDir) Komutu Kullanımı ve Örnekleri

microsoft-dos-min-260x165

MD (MKDIR) KOMUTU     Dizin oluşturur. Kullanımı : MKDIR [sürücü][yol]Dizinismi MD [sürücü][yol]Dizinismi     [sürücü][yol] : Oluşturulacak dizinin yerini belirler. Dizinismi : Oluşturulacak dizin ismini belirler.         Not : MD, CD, veya RD’yi kullanırken hangi dizinlerin, hangi dizinler içinde olduğunu iyi takip etmek gerekmektedir. Bu söylenen …

Read More »

Ms Dos Label Komutu Kullanımı ve Örnekleri

microsoft-dos-min-260x165

LABEL KOMUTU     Bir diskin/disketin hacim etiketini siler, değiştirir veya yaratır.       Kullanımı : LABEL [sürücü][etiket]     [sürücü] : Etiketi değiştirilecek sürücüyü belirler. [etiket] : Yeni etiket tanımını belirler.         Örnekler           Komut : C:\>LABEL C:DOS Açıklaması : C:’nün …

Read More »

Ms Dos Format Komutu Kullanımı ve Örnekleri

microsoft-dos-min-260x165

FORMAT KOMUTU     Diskin MS-DOS ile kullanılabilir hale getirilmesini sağlar.       Kullanımı : FORMAT sürücü [/V[:Etiket]] [/Q][/U][/F:Hacim][/B][/S][/C] FORMAT sürücü [/V[:Etiket]] [/Q][/U][/T:İz][/N:Sector][/B][/S][/C] FORMAT sürücü [/V[:Etiket]] [/Q][/U][/1][/4][/B][/S][/C] FORMAT sürücü [/Q][/U][/1][/4][/8][/B][/S][/C]     sürücü : Formatlanacak sürücüyü belirtir. [/V[:Etiket]] : Diske verilecek hacim etiketini belirler. (DOS 5.0) [/Q] : Hızlı …

Read More »

Ms Dos Find Komutu Kullanımı ve Örnekleri

microsoft-dos-min-260x165

FIND KOMUTU     Dosya veya dosyalarda karakter veya karakterlerin aranmasını sağlar.       Kullanımı : FIND [/V][/L][/N][/C] “Karakterler” [[sürücü][yol]dosyaismi[…]]     [/V] : Aranan karakterleri içermeyen satırları görüntüler. [/C] : Aranan karakterleri içeren satırların sayısını görüntüler. [/N] : Aranan karakterleri içeren satırların satır numaralarını görüntüler. [/L] : Büyük/küçük …

Read More »

Ms Dos Fdisk Komutu Kullanımı ve Örnekleri

microsoft-dos-min-260x165

FDISK KOMUTU     MS-DOS’un kullanılabilmesi için sabit diski kurar.       Kullanımı : FDISK     Not : /STATUS parametresi bilgisayarınızın bölümleme (partition) bilgilerini görüntüler. Not : Bu komutu iyice öğrenmeden kullanmayınız. Sisteminizi bozabilirsiniz.         Örnekler           Komut : C:\>FDISK Açıklaması …

Read More »

Ms Dos Doskey Komutu Kullanımı ve Örnekleri

microsoft-dos-min-260x165

DOSKEY KOMUTU     Komut satırını düzenler, MS-DOS komutlarını çağırır veya makro yaratır.       Kullanımı : DOSKEY [/macros] [/bufsize=boyut] [/history] [/macroismi=] [/reinstall]     [/macros] : Belekteki macroların görüntülenmesini sağlar. [/bufsize=boyut] : Kullanılacak ara belleğin büyüklüğünü belirler. [/history] : Tüm komutların görüntülenmesini sağlar. [/macroismi=] : Bir macro ismine …

Read More »

Ms Dos Diskcopy Komutu Kullanımı ve Örnekleri

microsoft-dos-min-260x165

DISKCOPY KOMUTU     Bir disketin eş kapasiteli başka bir diskete bütünüyle kopyalanmasını sağlar.       Kullanımı : DISKCOPY [sürücü1] [sürürcü2] [/1] [/V] [/M]     [sürücü1] : Kaynak sürücüyü tanımlar. [sürürcü2] : Hedef sürücüyü tanımlar. [/1] : Disketin birinci yüzünü kopyalar. [/V] : Bilgilerin doğru bir şekilde kopyalanmasını …

Read More »

Ms Dos Diskcomp Komutu Kullanımı ve Örnekleri

microsoft-dos-min-260x165

DISKCOMP KOMUTU     İki disketin içeriğini karşılaştırır.       Kullanımı : DISKCOMP [Sürücü1] [Sürücü2] [/1] [/8]     [Sürücü1] : Birinci disketi (kaynak) belirler. [Sürücü2] : İkinci disketi (hedef) belirler. [/1] : Disklerin birinci yüzlerini karşılaştırır. [/8] : Disklerin yalnız ilk sekiz sektörünü karşılaştırır (Disketler 9 veya 15 …

Read More »

Watch Dragon ball super